Hjem
Ansattsider

Økonomikurs

Økonomikurs for ledere og økonomimedarbeidere

Vår kurspakke består av grunnkurs innen økonomiforvaltningen ved UiB, samt teorikurs og systemopplæring for de ulike arbeidsprosessene.

Vi er glade for nå å kunne tilby fem e-læringskurs innen systemopplæring.
E-læringskurssiden finner man en samlet oversikt over alle E-læringskursene som tilbys ved UiB, ikke bare Økonomiavdelingen sine systemkurs.
I oversikten nedenfor har vi lenket direkte til hvert av kursene. Vær obs på at man først må logge seg på Mitt UiB for å få tilgang til E-læringskursene.

Nytilsatte må i hovedsak følge hele kurspakken for den enkelte arbeidsprosess før de får tilgang til de aktuelle økonomisystem.

Kursene kan også benyttes som oppfriskningskurs. Man kan da melde seg på enkeltstående kurs i kurspakken.

Grunnkurset i økonomiforvaltningen ved UiB er selve basisen for de andre kursene og er nødvendig for å få fullt utbytte av de øvrige økonomikursene.

Arbeidsprosesser og roller:
Vi har flere arbeidsprosesser inn økonomifeltet og som vi har utarbeidet kurs for:

 

Arbeidsprosesser

Roller

1.Budsjettering og økonomistyring

Controller

2.Prosjektadministrasjon – Bidrags- og OppdragsAktivitet (BOA)Prosjektøkonom
3.AnskaffelserBestiller, Fagbestiller og Innkjøper v/Seksjon for innkjøp
4.Fra Behov til Betaling (BtB)Bestiller og Fagbestiller
5.FastlønnFastlønnsattestant
6.Variabel lønn, reiser og næring/lønnVariabellønnsattestant
7.Innkreving – Fra faktureringsbehov til innbetaling (utgående fakturabehandling)Utgående fakturaansvarlig


 

 

Oversikt over de kursene vi tilbyr de ulike rolleinnhaverne:

Målgruppe

Kursnavn

Type kurs

Kursdokumentasjon

1 - 7 Alle rollerGrunnkurs i økonomiforvaltning v/ UiBTeoriGrunnkurs
1. ControllerBudsjettering
Tilbys kun som E-læringskurs
Teori
E-læring
Budsjettering
 Økonomioppfølging

Teori

Økonomioppfølging
 Tabeleau -rapportverktøySystem 
 Discoverer Plus - rapportverktøy, fases ut og Teableau overtarSystemDisc. Plus
Disc. Plus PAUIB
 MVA - håndteringTeoriMVA-håndtering
 ADI - budsjettinnlastingSystem 
2. ProsjektøkonomProsjektadministrasjon BOA - grunnkursTeoriBOA-grunnopplæring
 Prosjektadministrasjon BOA - oppfølgingTeori 
 Prosjektadministrasjon BOA - Budsjettering av ERC - prosjekterTeori 
 Prosjektadministrasjon BOA – administrasjon av EU prosjekter – MSCA Marie S. CurieTeori 
 Prosjektadministrasjon BOA -
Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og
bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA)
TeoriSammenheng BOA - GB
 Prosjektadministrasjon BOA - ØkonomiforumTeori 
 Prosjektadministrasjon BOA - EU rapporteringTeori 
 Prosjektadministrasjon BOA -Administrasjon av prosjekt FP7TeoriProsjekt FP7
 Prosjektadministrasjon BOA - Budsjettering i Horisont2020TeoriH2020 Budget
 

Prosjektadministrasjon BOA - EU oppfølging Del 1:
Internrevisjon- oppfølging

Teori 
 

Prosjektadministrasjon BOA - EU oppfølging Del 2:
Rapportering i H 2020

Teori 
 

Prosjektadministrasjon BOA - EU oppfølging Del 3:
Oppfølging av EU-prosjekter for administrative ledere

Teori 
 Prosjektadministrasjon BOA – Dokumentasjonskrav for internrevidering av form C i FP7Teori 
 eOmpostering
Tilbys kun som E-læringskurs
System/
E-læring
eOmpostering
 PA - prosjektmodul - prosjektopprettelse
Tilbys kun som E-læringskurs
System/
E-læring
 
 PA - prosjektmodul - utfakturering
Tilbys kun som E-læringskurs
System/
E-læring
 
 Individuell veiledning for prosjektøkonomer ved BOA-seksjonen
(Erstatter PC-arbeidsstuer)
System 
 Workshop for PA - prosjektavslutningSystem 
 Tabeleau -rapportverktøySystem 
 Discoverer Plus - rapportverktøy, fases ut og Teableau overtarSystemDisc. Plus UiB
Disc. Plus PAUIB
 MVA - håndteringTeoriMVA-håndtering
4. Bestiller/ FagbestillerFra Behov til Bestilling (BtB)TeoriBtB Teori
 PM Bestillingssystem
Tilbys kun som E-læringskurs

System/
E-læring

PM-modul
 IP FakturabehandlingssystemSystemIP-modul
 eOmpostering
Tilbys kun som E-læringskurs
System/
E-læring
 
 Tabeleau -rapportverktøy  
 Discoverer Plus - rapportverktøy, fases ut og Teableau overtarSystemDisc. Plus
Disc. Plus PAUIB
 MVA - håndteringTeoriMVA-håndtering
5. Fastslønns-   attestantOpplæring i PAGA lønnsystem/plassopplæring.
Meldes Seksjon for lønn ved behov
System 
6. Variabel-lønnsattestantVariabel lønn, reiser og næring - for nybegynnere
 

Teori

 
 

Variabel lønn og reiser - for viderekomne. Blir satt opp på foresørsel

Teori

 
 eOmpostering
Tilbys kun som E-læringskurs
System/
E-læring
 
 Reise- og oppholdsutgifter v/ Infotjenester asTeori 
 Arbeid på tvers av landegrensene v/ Infotjenester asTeori 
7. Utgående fakturaansvarlig

Teorikurs for utgående fakturaansvarlig 

Tilbys kun som E-læringskurs

Teori 
 

AR - kundemodul

Tilbys kun som E-læringskurs

System 
 Tabeleau -rapportverktøy  
 Discoverer Plus - rapportverktøy, fases ut og Teableau overtarSystemDisc. Plus
Disc. Plus PAUIB
 MVA - håndtering

Teori

MVA-håndtering