Hjem
Ansattsider
HR kurs

Kurs fra HR-avdelingen

Kurs for ledere og medarbeidere.

HR-avdelingen holder kurs i følgende emner:

KursTidAntall dager/timerKontaktpersonKommentar
SeniorkursVår og høst2 dagerHeidi FretheimAktuelle deltakere får invitasjon ved fyllte 60
FørstehjelpVår og høst5 timerHeidi Fretheim 
SurveyXactVår og høst1 dagGrete Birkenes 
Akademisk skriving på engelskHøst2 dagerGrete Birkenes 
Introduksjonskurs for internasjonale nyansatteMånedlig   

HR-avdelingen tilbyr også en rekke e-læringskurs.

Andre kurs tilbys også ved behov. Eksempler kan være:

 • Sykefravær, ferie og oppfølging av sykemeldte, IA avtalen

 • Midlertidige ansatte

 • Rekruttering og oppfølging

 • Skriving av innstilling

 • Arbeidstid, fleksitid, ferie, permisjoner,

 • Oppsigelser/avvikling/Pensjon

 • Endring & omstilling

 • Lokal lønnspolitikk

 • Personalreglement og tilpasningsavtalen

 • Hovedavtalen & Hovedtariffavtalen i staten

 • Lederhåndboken og medarbeiderhåndboken ved UiB 

 • Tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Universitets- og høyskoleloven,

 • Kompetanseutvikling og kompetansekartlegging

 • Arbeidsmiljø og relasjonsbygging

 • Beredskap og krisehåndtering

 • Internasjonalisering

 • Bruk av ulike IT verktøy i sakshandsaming – PAGA, PagaWeb, JobbNorge, Compendia

HR- avdelingen tilbyr selv kurs/samlinger innefor flere av disse temaene. Til noen temaer benyttes eksterne samarbeidspartnere.