Hjem
Ansattsider

Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB

Målgruppe: Alle roller

Grunnkurset er et kurs som tilbys alle som arbeider innen økonomi – nye som gamle økonomimedarbeiderne. Kurset tar sikte på å gi et overblikk over økonomiforvaltning generelt – både de grunnleggende begrepene og de særtrekk som preger statlig økonomiforvaltning. Videre gir kurset en oversikt over den overordnede økonomiforvaltningen ved UiB og de kurs en videre kan melde seg på. Grunnkursets innhold er nødvendig bakgrunnskunnskap for å ha fullt utbytte av de øvrige økonomikursene.

Kursinnhold:
Økonomiteori – Oversikt over sentrale begreper og metoder innen bedriftsøkonomi
Økonomiforvaltning i Staten - Oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning
Økonomiforvaltning Ved UiB - Oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning
Økonomikurs ved UiB – oversikt over kurs en kan ta innen økonomiområdet ved UiB

Påmelding: Elektronisk påmelding