Hjem
Ansattsider

Barnehage

Ansatte ved UiB kan søke plass i Sammen sine barnehager.

Hovedinnhold

Fagertun barnehage drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), men eies av UiB. Barnehagen har 51 plasser, og universitetet disponerer 46 av disse. For å kunne benytte seg av universitetets plasser må en av barnets foreldre/ foresatte ved opptak være ansatt i, eller i ferd med å tiltre, minst 75 % stilling ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Vedkommende må ha sin daglige arbeidsplass ved UiB. Under ellers like vilkår gis barn av kvinnelige stipendiater og postdoktorer fortrinn.

Barnehagene Oppigard, Nerigard, Bortigard, Fantoft gård, Jekteviken og Blokksberg eies og drives av Sammen. Studenter som betaler semesteravgift til SiB er den primære opptakskrets og stipendiater og ansatte ved lærestedene og i Sammen er sekundær opptakskrets.