Hjem

Ansattsider

Nyhet

Ny webgate hos Berg-Hansen

UiB har inngått ny rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau., som nå tilbyr en ny webgate.

Reisebyråtjenester

UiB har inngått ny rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau. Avtalen gjelder for alle som reiser i oppdrag eller i tjeneste for oppdragsgiver.

Reisebyråtjenesten omfatter bestilling av tjenester knyttet til reiser i inn- og utland: Bestilling av fly, tog, hotell og leiebil, visumtjenester, kurs- og konferanse løsninger og beredskaps-tjenester.

Berg-Hansen Webgate

Selvbetjeningsløsning for bestilling finner du i Webgate, som nå har en rekke nye funksjoner og valg. UiB sine rabatterte priser for reiserelaterte avtaler kommer opp som førstevalg og vil være merket. Videre vil Berg-Hansen sine avtalepriser og markedspriser for fly og hotell over hele verden være tilgjengelig.

Profil og tilgang til å bestille reiser

Alle ansatte får automatisk opprettet personlig reiseprofil hos Berg Hansen, dersom de ikke har profil fra tidligere av. Det blir opprettet en profil pr.firmatilknytning (eks. UiB Uni R).

I Webgate, under «Min Profil». må du administrere din reiseprofil med opplysninger om kredittkort, fordelskort, seteønsker etc. 

Berg-Hansen mobilapplikasjon

Berg-Hansens mobilapplikasjon for iPhone, Ipod touch, iPad, Android og Windows Phone, gjør at du enkelt kan bestille, endre og avbestille fly, hotell og leiebil mens du er på farten. Du laster ned appen gratis på www.berg-hansen.no eller fra App Store, google Play eller Windows Phone Store. Her må du benytte brukerid og passord som du får tilsendt.

Priser

Det tilkommer ingen transaksjonskostnader ved bestilling av de enkelte reisene. Tjenester knyttet til visum og kurs- og konferanse løsninger prises ift. omfang.

Beredskap og Sikkerhet

Ved uforutsette hendelser som streik, naturkatastrofer og andre alvorlige hendelser tar Berg-Hansen kontakt med deg og/eller UiB. Berg-Hansen har en beredskapsplan som ivaretar de reisende i beredskapssituasjoner. Bestiller man sin reise direkte på andre nettsteder enn hos Berg-Hansen, vil man ikke bli fanget opp av beredskapen.

Kontaktinformasjon hos Berg-Hansen

Bestilling

Tlf: 080 50

Fra utlandet: +47 22 00 80 50

www.berg-hansen.no

bestilling@berg-hansen.no

Websupport, for spørsmål vedrørende Webgate og APP

Tlf: 21 02 44 44

websupport@berg-hansen.no

Profiler

Tlf: 21 02 44 45

profiler@berg-hansen.no

Kundeservice

Tlf: 21 02 45 50

kundeservice@berg-hansen.no