Hjem
Ansattsider
News

Biblioteksdirektøren fratrer

Ole G. Evensen fratrer sin stilling som direktør ved Universitetsbiblioteket og går av med avtalefestet pensjon.

Ole Gunnar Evensen går av med avtalefestet pensjon.
Foto/ill.:
Lars Holger Ursin

Hovedinnhold

Evensen har vært ansatt ved UB siden 2002 og har vært bibliotekdirektør fra desember 2012. Stillingen vil bli utlyst med det første.

Ane Landøy, avdelingsleder for Avdeling for samfunnsvitenskap, humaniora og juss (SHJ), vil gå inn som fungerende bibliotekdirektør.