Hjem
Ansattsider
Kurs i forskningskommunikasjon

Skrivekurs med Aftenposten

Aftenposten inviterer unge forskere under 45 år til intensivt skrivekurs/to dagers workshop i forskningskommunikasjon den 27. og 28. mai ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Kursene vil ha som hovedformål å gjøre kursdeltakerne til bedre formidlere, og i første rekke bestå av skrivetrening og arbeid med tekster. I tillegg vil kursdagene inneholde forelesninger om blant annet digital formidling, sosiale medier, innføring i interaktive virkemidler og tekstlig gruppearbeid. Deltakerne vil få innsikt i hvordan avisredaksjoner prioriterer og redigerer stoff om forskning og vitenskap, og bli bedre i stand til selv å sette dagsorden og formidle egen innsikt.

Deltakere må forplikte seg til å arbeide intensivt gjennom kurset, levere minst to tekster en uke før kursstart, og det må påregnes arbeid om kvelden mellom de to kursdagene.

Gjennom Aftenpostens kanaler på nett, mobil og i papiravisen vil det bli anledning for de som ønsker det til å publisere aktuelle og gode artikler i ulike formater som arbeides frem rundt kurset.

Bakgrunn for Aftenpostens kurs i forskningskommunikasjon:

Den norske offentligheten preges av stadig høyere informasjonstakt, økende sosial interaksjon og et stadig større mangfold av stemmer. I dette mangfoldet er det ikke alltid den gode og vesentlige forskningen når gjennom til mange. Informert debatt er avhengig av relevant kunnskap og innsikt, og å se sammenhengene mellom forskningsresultater. Derfor blir forskningskommunikasjon stadig viktigere.

Dette vil Aftenposten som landets største og ledende avis bidra enda sterkere til. Aftenposten satser derfor betydelige ressurser på å bli den fremste kanalen for kommunikasjon av forskning og vitenskap i Norge. Avisen oppgraderer dette året alt stoff som har med kunnskap og innsikt å gjøre.

Kursene i forskningskommunikasjon er støttet av Norges Forskningsråd.