Hjem
Ansattsider

Flytting

Info om flytterutiner ved UiB.

Hovedinnhold

Bestilling av flytting gjøres gjennom Behovsmelding (Lydia)

Flytterutinene skal:
- klargjøre ansvarsfordeling mellom brukerenhet og EIA i flyttesaker
- sikre god planlegging og gjennomføring av flytteprosessen
- sikre standardisering av de oppgaver som skal planlegges og gjennomføres
- sikre effektiv ressursbruk

Flytteansvarlig

Brukerenheten har selv overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av alle forberedelser i forbindelse med flyttingen. Det skal utpekes flytteansvarlig som skal ha dette ansvaret blant enhetens egne ansatte. Flytteansvarlig er brukernes kontaktpunkt i flyttesaken og har ansvar for all koordinering av ansatte og ev. studenter som skal flytte.

Brukerkontakt

Eiendomsavdelingen skal bistå med koordinering knyttet til flyttesaken, og oppnevner brukerkontakt i saker hvor det er behov for å koordinere brukernes og andres interesser og oppgaver i flytteprosessen.

Transport- og parkseksjonen

Transport- og parkseksjonens skal bistå brukerne og bestille flytting etter rammeavtale med flyttebyrå. Se flytterutiner for nærmere beskrivelse