Hjem
Ansattsider

Prosjektadministrasjon BOA - grunnleggende

Målgruppe: Prosjektøkonom og administrasjons-/kontorsjef

Dette er et teoretisk kurs knyttet til prosessen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) ved Universitetet i Bergen. Kurset har fokus på selve prosjektmodulen PA (Project Accounting). Kurset har til formål å gi prosjektøkonomen og kontorsjefen nok kunnskap til å foreta prosjektopprettelser, budsjettering og øvrige arbeidsoppgaver som ligger til arbeidet med administrasjon av BOA-prosjekter i PA-modulen.

Dette kurset er beregnet på nye medarbeidere som skal jobbe med BOA-prosjekter og kurset er obligatorisk for å få tilgang til PA-modulen.

Vær oppmerksom på at kurset går over to halve dager, begge dager kl. 09:00 -12:00.

Kursinnhold:
Tema i kurset:

 • systemoversikt
 • prosjektopprettelse i PA
 • budsjettering i PA
 • håndtering av lønn, stipend, honorar, timelønnede mm
 • reiser
 • inngående fakturaer
 • utgående fakturering/inntektsføringer
 • omposteringer
 • autoregnskap
 • egenfinansiering
 • dekningsbidrag
 • kontorsjefens avsjekkpunkt
 • aktuelle rapporter i Discoverer
 • brukerstøtte

Videre opplæring:
Den som skal opprette prosjekt innen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) må også ta disse to e-læringskursene:

Og gjøre seg kjent med Rapportverktøyet Tableau

I BOA-opplæringen inngår også et
- Oppfølgingskurs i Prosjektadministrasjon – Drift av bidrags- og oppdragsfinansiering aktivitet BOA i PA.
Oppfølgingskurset anbefaler vi at du tar når du har arbeidet en stund med PA og prosjektadministrasjon.

Påmelding: Elektronisk påmelding