Hjem
Ansattsider
Nyhet

Røykeforbud ved inngangspartier

Universitetet vil få fjernet askebeger og sette opp skilting om røykeforbud ved inngangspartier

Hovedinnhold

På bakgrunn av nye bestemmelser i tobakkskadeloven er det nå forbudt å røyke ved inngangspartier til offentlige virksomheter. Universitetet vil derfor gå i gang med å få fjernet askebeger og sette opp skilting om røykeforbud i inngangspartier.

Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven trådte i kraft 1. juli 2014. Blant annet ble det bestemt at det skal være røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. For universitetet innebærer forbudet at det vil bli satt opp skilt som informerer om røykeforbudet og alle askebegre vil bli fjernet fra inngangspartiene.

Dette er hjemlet i § 25 i Lov om vern mot tobakksskade. I 1. ledd, 3. setning: "Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie."

Videre står det i 3. ledd, 2. setning: "Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder."

Universitetet vil som en oppfølging av dette i tiden framover fjerne alle askebeger som står plassert ved inngangspartier. Fra 18. februar vil askebeger blir fjernet fra område 1 og 2 på Nygårdshøyden.  Deretter vil fjerning bli foretatt på område 3 og 4. Det er bestilt skilt som skal settes opp ved inngangspartiene, og ut fra antatt leveringstid kan montering av disse starte i løpet av mars.

 

 

12.02.2015

Eiendomsavdelingen