Hjem

Ansattsider

Tidsplan for valg til universitetsstyret våren 2016

Det sentrale valgstyret har vedtatt følgende tidsplan for valg til universitetsstyre våren 2016:

15.2.2016 Kunngjøring av manntall og valg til gruppe B
14.3.2016 Klagefrist manntall
20.-26.4. 2016 Valgperiode
28.4.2016 Kunngjøring av valgresultat
9.5.2016 Klagefrist