Hjem
Ansattsider
Nyhet

Brukerundersøkelse om universitetets IT-tjenester

IT-avdelingen gjennomfører nå en brukerundersøkelse i samarbeid med fire andre norske universiteter.

Hovedinnhold

På denne måten vil vi både få høre våre ansattes meninger, og samtidig få et grunnlag for sammenlikning med andre i sektoren.

Alle ansatte ved UiB og randsonen får i disse dager en e-post om deltakelse i undersøkelsen, med personlig link til et spørreskjema.

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare undersøkelsen!

Les mer i driftsmeldingen: http://meldinger.uib.no/itdrift.php?id=53793