Hjem
Ansattsider
Universitetsliv

Ny bibliotekdirektør med store ambisjoner

Den nye direktøren ved Universitetsbiblioteket, Maria-Carme Torras i Calvo, vil skape en moderne møteplass for læring og deling av kunnskap.

Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo på Bibliotek for realfag, studenter i bakgrunnen.
NY BOKSJEF: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo vil heller vise frem studenter enn bokhyller. Her er det innspurt til eksamen i molekylærbiologi ved Bibliotek for realfag.
Foto/ill.:
Gro Malnes Øvrebø

Hovedinnhold

Den nye direktøren ved Universitetsbiblioteket, Maria-Carme Torras i Calvo, vil skape en moderne møteplass for læring og deling av kunnskap.

Den nye bibliotekdirektøren poserer gjerne foran bøker, men aller helst foran folk, i dette tilfellet studenter som forbereder seg til eksamen på Bibliotek for realfag: 

– Her har vi frigjort plass til at enda flere studenter kan bruke biblioteket som et møtested for læring og kunnskapsdeling Et moderne bibliotek er mye mer enn et sted hvor folk henter ut informasjon og går igjen. Vi ser at folk elsker å være her, og vi vil ha enda mer aktivitet, sier Maria-Carme Torras i Calvo.  
 

Fra Barcelona til Bergen

Maria-Carme Torras i Calvo er opprinnelig fra Barcelona i Spania, men tok master og ph.d.-grad i lingvistikk i England. Veien videre til Bergen var brolagt med både kjærlighet og reiselyst.

– Jeg er nysgjerrig på verden, så jeg vil ikke si at det bare var kjærligheten til en nordmann som fikk meg hit. Nå trives jeg utrolig godt i Bergen, sier Torras.

Hun startet sin norske karriere som førstebibliotekar nettopp på Universitetsbiblioteket før hun ble bibliotekdirektør ved Høgskolen i Bergens bibliotek. Hun stortrives med å være tilbake ved universitetet, nå som øverste leder for om lag 100 ansatte, nær to millioner trykte og digitale bøker, en rekke samlinger og databaser for kunnskap.

 

Mål: Blant Nordens beste

Helt ny i jobben er Torras slett ikke, men fremdeles i en forrykende startfase. Etter at hun inntok sjefsstolen 2. mars, har det gått slag i slag med arbeid med samtaler med medarbeidere og møter med andre avdelinger og fagmiljø.

I tillegg er Universitetsbiblioteket i full gang med å jobbe frem en ny strategi med utgangspunkt i Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) og ikke minst arbeidet med ny strategi for hele UiB. I utkastet til ny UiB-strategi er biblioteket nevnt flere ganger, blant annet med mål om å « … videreutvikle Universitetsbiblioteket til å bli et av Nordens fremste fag- og forskningsbibliotek.»

– Selvsagt kan vi bli et av Nordens fremste. Med våre dyktige medarbeidere, mangfold av kompetanse og informasjonskilder, og solide samarbeidsnettverk, er det på ingen måte en umulig oppgave, sier Torras.

Hun understreker at også de overordnede målene i UiB-strategien, gir biblioteket mye å strekke seg etter.

– Et universitet med så store ambisjoner kan ikke ha et pinglebibliotek! Vi må jobbe for å bli en enda mer integrert del av universitetets forsknings- og undervisningsvirksomhet, sier Torras.


Digitalisering gir nye muligheter

Framtidas bibliotek er allerede i støpeskjeen. Digitalisering av kilder og samlinger gir både utfordringer og muligheter.

– Informasjonssamfunnet har gitt oss en enorm tilgang på nye kilder og kunnskap. Det blir stadig mer utfordrende å skaffe seg oversikt over et forskningsfelt eller sortere ut hvilken informasjon som er mest relevant. Der kan vi nok hjelpe folk enda mer, sier Torras. 

Den nye bibliotekdirektøren er altså mer enn klar for endring og utvikling. Hun har derimot ingen ambisjoner om å bytte folk ut med maskiner. 

– Der vi har fått utlånsautomater og andre digitale løsninger, kan medarbeidere bruke mer tid på nye oppgaver som svarer på andre utfordringer. Vi kan bistå i større grad i alt fra digitalisering av arkiv til utforming av deler av prosjektsøknader og valg av kanaler for publisering. Lista over muligheter og utfordringer er lang, og vi er klare for det meste, avslutter Torras.