Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

UiBs reisepolicy

Reiser ved UiB:

Universitetsstyret ved UiB vedtok i 2019 en reisepolicy som skal gjelde for alle ansatte ved UiB.

her finner du uibs reisepolicy
Foto/ill.:
Colourbox.com

Utslipp fra reiser skal halveres innen 2025 gjennom et årlig gjennomsnitt på 10 prosent. UiBs  reisepolicy, vedtatt i november 2019 (sak 109/19) er et skritt for å få et strukturert og mer bevisst forhold til reisevirksomheten internt ved institusjonen, både når det gjelder utslipp, antall reiser og mulighet for å frigjøre tid til annen aktivitet.

Reisepolicyen inneholder to hovedkomponenter

 • en reiseplanlegger 
 • veiledende retningslinjer for prioriteringer av flyreiser 

Reiseplanlegger 

Mindre reising generelt og færre flyreiser spesielt, vil ikke bare ha en positiv innvirkning på miljø og klima, men også føre til økonomiske og tidsmessige besparelser. Alle ved UiB  oppfordres derfor til å begrense sin reisevirksomhet ved å overvåke sine klimagassutslipp og   sette seg personlige mål for å redusere dem. 

Sjekkliste for reiseplanlegging:

1. Vurdere alternativer  

 • Er denne reisen faktisk nødvendig?  
 • Kan reisen erstattes av videokonferanse?  
 • Kan jeg bruke et annet transportmiddel enn fly?  
 • Kan jeg droppe flyet en vei? Alle monner drar. Tog én vei svarer til (nesten) halvering av utslippene på reisen. 

2. Planlegge, prioritere og kombinere 

 • Kan flere korte reiser slås sammen? 
 • Kan jeg gjøre flere ting samtidig? Kanskje kan en sensor også holde et seminar, eller  kanskje skal du og samarbeidspartneren uansett på samme konferanse og kan legge  et møte samtidig? 
 • Kan jeg unngå å fly inn sensorer? Kanskje holder det med at én sensor flys inn, mens en kan være med via videokonferanse?   

3. Minske klimafotavtrykket ved egne arrangementer  

 • Interne møter/seminarer skal være kortreiste.  
 • Unngå derfor å legge interne møter/seminarer til steder man må fly til. 
 • Vurder om Skype for business (andre løsninger) kan være et alternativ.  

Veiledende sjekkliste for prioritering av flyreiser 

Listen er en veiledning for den enkelte og enhetene i arbeidet med å redusere utslipp fra reiser. Listen er satt opp for å skjerme den faglige og strategiske aktiviteten, slik at reiser knyttet opp mot faglig aktivitet og reiser for å ivareta universitets interesser gis prioritet. Det blir likevel opp til hver enkelt enhet å gjøre den endelige vurderingen av hvilke reiser som skal gis prioritet.

Følgende formål bør gis prioritet:

 • Nødvendige faglige reiser for datainnsamling 
 • Samarbeidsprosjekter hvor møter ikke kan gjennomføres på video e.l. 
 • Presentasjoner på konferanser 
 • Reiser for å ivareta UiBs interesser på ulike nivå (f.eks. møter med KD, forhandlinger, strategimøter).