Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Forberedelser til reise

Reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen/ oppdraget.

Samtidig skal miljøhensyn søkes ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av reisen. Før en reise foretas, skal den reisende vurdere om reisen er nødvendig eller om den kan erstattes av telefonmøter, videokonferanse eller lignende. Om man må reise, skal man vurdere miljøvennlige alternativer; ta buss fremfor taxi, samkjøre hvis flere kolleger skal til samme møte og så videre. 

Godkjenning

Reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.  

Kredittkortavtale- tilbud til ansatte

Universitetet i Bergen har kredittkortavtale med EuroCard. Dette er et kredittkort med firmaansvar, men utstedes i den ansattes navn. Det er ingen årsavgift knyttet til kortet. Kortet kan bare brukes til reiserelaterte utgifter for UiB.

Reiseforskudd

Som hovedregel skal man bruke kredittkort ved reiser slik at man ikke har behov for reiseforskudd. I den nye kredittkortavtalen er det mulig å få utsatt faktura til reisen er gjennomført (inntil 6 måneder). 

Dersom man likevel skulle ha behov for reiseforskudd, må man sende søknadsskjema for reiseforskudd som finnes i Skjemaoversikten.

Utenlandske gjester som har behov for reiseforskudd før avreise, legitimerer flyreiser foreløpig med kopi av billett og ettersender originalbillett ved oppgjør.