Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Reiseforsikring

Ansatte på reise kan være dekket av forsikring gjennom statlige særavtaler eller kredittkortselskap.

Det finnes flere særavtaler som inneholder forsikrings- eller erstatningsbestemmelser for ansatte på reise. Bestemmelsene omfatter skade på/tap av reisegods, reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet, og dekning for yrkesskade. Samlet informasjon og lenker til særavtalene finnes i Statens Personalhåndbok pkt. 4.

Dersom reisen betales med kredittkort, kan den ansatte være dekket av reiseforsikringen som ligger i kortavtalen. Nærmere informasjon om forsikringsavtalen kan fås hos kortselskapet. Ansatte kan ikke pålegges å skaffe seg kredittkort til bruk på tjenestereiser, men ansatte som har fått kredittkort gjennom arbeidsgiver, plikter å benytte dette på tjenestereiser.

Forsikring på feltarbeid og tokt

Bestemmelser om forsikring i forbindelse med feltarbeid og tokt, finnes i Retningslinjer for feltarbeid i staten og i Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.

Melding om skade, tap og reiseulykker

Erstatningssøknader om dekning av tap eller skade av reisegods, avgjøres ved den enkeltes enhet. Saker som gjelder dødsfall eller yrkesskade, meldes videre til og behandles av Statens Pensjonskasse.

Dersom reisen er betalt med kredittkort, skal hendelser meldes kortselskapet.