Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Reiseforsikring

Ansatte på reise er dekket av forsikring gjennom statlige særavtaler eller kredittkortselskap.

Hvis du har betalt hoveddelen av reisen med ditt kredittkort gjennom UiB, har du reiseforsikring på reiser av inntil 90 dagers varighet. Forsikringen gjelder for kortinnehaver som er bosatt i Norden, og er medlem av Folketrygden eller tilsvarende ordning i det nordiske hjemlandet. Les mer om forsikringsvilkårene.

Dersom skade inntreffer meld fra til Eurocard.

Det finnes flere særavtaler som inneholder forsikrings- eller erstatningsbestemmelser for ansatte på reise. Bestemmelsene omfatter skade på/tap av reisegods, reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet, og dekning for yrkesskade. Samlet informasjon og lenker til særavtalene finnes i Statens Personalhåndbok pkt. 4.

Forsikring på feltarbeid og tokt

Bestemmelser om forsikring i forbindelse med feltarbeid og tokt, finnes i Retningslinjer for feltarbeid i staten og i Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.

Melding om skade, tap og reiseulykker

Erstatningssøknader om dekning av tap eller skade av reisegods, avgjøres ved den enkeltes enhet. Saker som gjelder dødsfall eller yrkesskade, meldes videre til og behandles av Statens Pensjonskasse. Dersom reisen er betalt med kredittkort, skal hendelser meldes kortselskapet. Bruk denne lenken hvis du har benyttet UiB kredittkort