Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Reiseoppgjør

Kompensasjon for reiseutgifter og levering av reiseregning.

Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i statens personalhåndbok. Se 9.2 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands eller 9.3 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

HR- avdelingen har laget en orientering om kompensasjon på reiser som er ment å klargjøre reglene om kompensasjon for reisetid, pålagt arbeid under reisefravær innenlands og utenlands samt kompensasjonstillegg for reiser i utlandet.

Reiseregning

Etter at reisen er gjennomført, skal ansatte registrere reiseregning i Selvbetjeningsportalen. Bilag fra reisen leveres til ansvarlig for reiseregninger på enheten. Reiseregningen skal leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.

Eksterne benytter BetalMeg (ansattsider) og sender denne med originale vedlegg til Seksjon for lønn med anvisning.

Utenlandske statsborgere kan ved behov få utbetalt kontant reiseoppgjør (Cash Card) ved Lønnskontoret i Kalfarveien 31, paviljongen.