Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Reiseregning

Kompensasjon for reiseutgifter og levering av reiseregning.

Regelverk knyttet til reiser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i statens personalhåndbok.

HR-avdelingen har utarbeidet en orientering om kompensasjon på reiser som klargjør reglene om kompensasjon for reisetid, pålagt arbeid under reisefravær innenlands og utenlands samt kompensasjonstillegg for reiser i utlandet.

Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser

Reiseregningen skal leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.

Det er svært viktig at du fyller ut reiseregningen korrekt, med riktig koststed og delprosjekt. Alle utlegg/utgifter registreres en for en med kvittering opplastet, og beløp må stemme med kvitteringen. Merk at dokumentasjonen må vise at beløpet er betalt (kvittering godkjent for kjøp). Pass på å velge rett utgiftstype for hvert utlegg. Ved flyreiser skal det være bekreftelse på at flyreisen er gjennomført (boardingkort eller flown-kvittering fra Berg-Hansen). 

For EU prosjekter må det være kvittering på alle utgifter (også kollektivtransport). 

Slik leverer du reiseregningen i DFØ appen:  
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i appen. 

Slik leverer du reiseregning i selvbetjeningsportalen: 
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i portalen. 
Video om hvordan registrere reiseregning.

Eksterne benytter BetalMeg (les veiledning for ikke-ansatte).