Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Reiseregning

Kompensasjon for reiseutgifter og levering av reiseregning.

Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser

Reiseregningen skal leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.

Slik leverer du reiseregningen i DFØ appen:  
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i appen. 

Slik leverer du reiseregning i selvbetjeningsportalen: 
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i portalen. 
Video om hvordan registrere reiseregning.

Eksterne benytter BetalMeg (ansattsider) og sender denne med originale vedlegg til Seksjon for lønn med anvisning.
Utenlandske statsborgere kan ved behov få utbetalt kontant reiseoppgjør (Cash Card) ved Lønnskontoret i Kalfarveien 31, paviljongen. Må avtales på forhånd. 

Regelverk knyttet til reiser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i statens personalhåndbok.

HR- avdelingen har laget en orientering om kompensasjon på reiser som er ment å klargjøre reglene om kompensasjon for reisetid, pålagt arbeid under reisefravær innenlands og utenlands samt kompensasjonstillegg for reiser i utlandet.