Hjem
Ansattsider
Nyhet

Frister for å søke om forskningsstøtte

Det er mange søknadsfrister for ulike forskningsprogram i høst. Slik kan Forskningsadministrativ avdeling (FA) og BOA-teamet hjelpe deg å skrive den beste søknaden.

Utgravninger i Blombos Cave, Sør-Afrika
FIKK GJENNOMSLAG: Professor Christopher Henshilwood har fått et ERC Advanced Grant for sitt arbeid i forskningsprosjektet TRACSYMBOLS. Høsten byr på mange muligheter for enkeltpersoner og grupper til å søke forskningsstøtte.
Foto/ill.:
Tracsymbols

Hovedinnhold

I høst er det mange muligheter for å hente inn forskningsstøtte gjennom ulike program. Allerede i september er det søknadsfrist for Marie Skłodowska-Curie (MSC) Individual Fellowships, som er et mobilitetsprogram for postdoktorer og stipendiater.

– Statistikken sier at Universitetet i Bergen har langt flere innreisende enn utreisende i MSC. Generelt reiser i overkant av 20%  av stipendiatene våre ut på lengre forskningsopphold. Vi ønsker å øke denne andelen betraktelig, blant annet gjennom MSC programmet, sier forskningsdirektør Heidi Anette Espedal.

 

Tøffe løp i kampen om ERC-stipend

Blant høstens søknadsfrister er også ERC Starting Grants i november. Dette er et stipend som har mye høyere terskel for å få tilslag enn Marie Skłodowska-Curie.

– Det som kreves er en meget god CV, og en fremragende forskningsidé, sier Espedal.

Hun forteller at løpene er tøffe for å nå frem i kampen om ERC-stipend, men at Forskningsadministrativ avdeling (FA) og BOA-teamet har mange måter å hjelpe kandiater på.

BOA teamet gir støtte i alle faser av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet; planlegging, søknad, oppstart, gjennomføring og avslutning. Det gjelder oppfølging innen forsknings-, økonomi- og personaladministrasjon, men også kommunikasjonsavdelingen, universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori bidrar.

 

Eksperter på utlysningene

Når forskere søker om ERC-støtte blir kandidater innkalt til intervju i Brussel. FA tilbyr presentasjonstrening og iscenesetter et panel av typen kandidatene vil møte.

– Vi har erfaring fra tidligere kandidater som har vært på intervju, og snakket med folk som har sittet som evaluatorer. Vi vet hva som møter søkerne i Brussel, og driller dem på forhånd, sier Espedal.

FA sitter med ekspertise på de ulike utlysningene, og kjenner retningslinjene og hva søkerne må forholde seg til.

– I EU-søknader er det mye policy-forhold og store dokumenter som ligger bak utlysningene. Det er vår jobb å være spesialister på dette. Vi kjenner bakgrunnsinformasjonen, og vet hvordan vi skal hjelpe forskerne å få finansiert forskningen de ønsker å få gjort.

 

Gode råd for søkere

Espedal har noen gode råd å gi forskere som skal skrive søknader. For det første bør den ha en logisk oppbygging, og være forståelig også for dem som ikke er eksperter på temaet.  Den gode forskningsideen må være kommunisert klart allerede i starten.

For det andre bør budsjett og prosjektbeskrivelse henge godt sammen, og være realistisk.

Det er også viktig å lese utlysningen nøye, og se hva man er ute etter.

– Vi hjelper forskerne å finne utlysningene som er relevante for det de forsker på. Det er mange utlysninger og programmer, og det blir for mye om enkeltforskere skal holde seg oppdatert på alt, sier Espedal.

FA holder også jevnlig informasjonsmøter, workshops og kurs om søknadsprosesser. Ved forrige ERC-workshop var det femti deltakere.

FA evaluerer også søknadsresultater fortløpende. Nylig har UiB-søknadene til Marie Curie ITN-programmet i 2014 og 2015 blitt gjennomgått, og resultatene sammenliknet. Interesserte kan få mer informasjon om dette fra: Jan.Myklebust@uib.no