Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Planlagt utlysning SFF V

Norges Forskningsrad kommer til å lyse ut 5. generasjonen av sentere for fremragende forskning med frist 18.11.2020

Sentere for Fremragende Forskning (SFF) er NFRs virkemiddel for å arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

Sentrene skal levere fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opp til 10 år.

Forskerutdanning og internasjonalt samarbeid er viktige delmål.

SFF ordningen skal evalueres og Forskningsradet publiserer rapporten i vår 2020. SFF V utlysningen vil bli forhåndspublisert snart etter det.

UiB startet en prosess for langsiktig planlegging av nye SFF initiativer i 2018. Prosessen ledes av prorektor Margareth Hagen, sammen med dekanene fra alle fakultet og ledelsen på Sars senteret.

Det vil bli en to-trinns søkeprosess med frist for trinn 1 18.11.2020, svaret om hvem som kommer til trinn 2 forventes i vår 2021.

Trinn 1 vil bli evaluert av tverrfaglige paneler, trinn 2 av fageskperter for søknadens fagfelt.

Institusjoner som sender mer enn 5 søknader må ha 40% kvinnelige SFF ledere. Kvinnen må lede senteret minst 50% av tiden.

UiB inviterer søkere, faglig ledelse og støttepersonale til SFF dag mandag 17.2.2020 på Hotell Ørnen. Påmeldingslenke.

Anja Hegen er kontaktperson for SFF på FIA.