Hjem
Ansattsider
Ekstern finansiering

Godt i gang med arbeidet

Jobben med å bedre forskerstøtten til ekstern finansiering er godt i gang. Teamet som jobber med ekstern finansiering utarbeider nå en ny nettside slik at støtten skal bli enklere å finne fram til.

Gruppebilde av teamet
Teamet samlet i Muséhagen.
Foto/ill.:
Elin Skaar

Hovedinnhold

– Hensikten er å bygge ut, forbedre og effektivisere forskerstøtten, og vi er godt i gang med arbeidet. Målet er at det administrative støtteapparatet lokalt og sentralt ved UiB skal få lettere tilgang til felles tjenester, verktøy og rådgiving, sier prosjektleder Arne Svindland, Forskningsadministrativ avdeling.  

Sammen med flere representanter fra Forskningsadministrativ avdeling, Økonomiavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen, Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori jobber han med å gjøre det enklere for forskere, fakulteter og institutter å søke om ekstern finansiering til forskningsprosjekter.

– Teamet møtes en gang i måneden, da går vi igjennom de ulike oppgavene som de forskjellige avdelingene har for å få til dette. Mye av støtten finnes allerede, derfor jobbes det i hovedsak med å kartlegge, samle og konkretisere denne støtten.

 – Nytt i denne sammenhengen er at flere av de administrative avdelingene kommer inn i arbeidet. Da får vi også en bredere innfallsvinkling til alle fasene i søknadsprosessen;  posisjonering,  søknad, prosjektfase og avslutning. Slik kan vi nyttiggjøre oss kompetansen fra disse avdelingene på en bedre og mer strukturert måte, sier Svindland.

 

Nettside klar i november

Nå arbeider teamet med å samle denne brukerstøtten på én nettside under Ansattsidene, slik at det skal være lett tilgjengelig, i første rekke for de administrativt ansatte som skal samarbeide med og bistå forskere i søknadsprosesser.

– Tjenestene vi kan tilby vil så bli lagt ut fortløpende på den nye nettsiden for støtte til ekstern finansiering. Denne er Kommunikasjonsavdelingen kommet langt på vei med.

Planen er at nettsiden blir publisert i løpet av november, mens delen for SFF-søknad vil være klare til bruk i midten av oktober.

Teamet vil også besøke fakultetene i løpet av høsten, for å diskutere forslagene som kommer fram.