Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Utviklingsmøtet - ny funksjonalitet på www.uib.no

Ønsker om utvikling av funksjonalitet på www.uib.no skal vurderes og prioriteres av utviklingsmøtet.

Hovedinnhold

Utviklingsstopp

I samråd med nettverkene for UiBs nettsider og Utviklingsmøtet, er det besluttet utviklingsstopp på www.uib.no (w3/Drupal 7), med unntak av feilrettinger og mindre, men helt nødvendige endringer.

Bakgrunnen for vedtaket er at det fra 28. november 2022 ikke lenger gis sikkerhetsoppdateringer m.m. for www.uib.no's publiseringsløsning (Drupal 7). Å bygge nye, store prosjekter, eller utvikline ny funksjonalitet i Drupal 7, anbefales derfor ikke.

Det innebærer at vi ikke tar i mot utviklingsbehov før dette er avklart.

Utviklingsmøtet

Utviklingsmøtet er definert i driftsmodellen for www.uib.no som instansen der ønsker om ny utvikling av www.uib.no skal vurderes og prioriteres inn i et utviklingsløp. Utviklingsmøtet består av representanter fra fakultets- og temanettverket i tillegg til personer fra Kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingen. Utviklingsmøte møtes fire ganger i året for å prioritere utviklingsoppgaver for neste kvartalet. Alle innmeldte behov blir vurdert på:

  • Behov i organisasjonen
  • Vansklighetsgrad og omfang
  • Gevinst for brukeren

Det blir også undersøkt om det finnes eksisterende alternativ som kan brukes.

Meld inn utviklingsbehov

På grunn av utviklingstopp er det lenger mulig å melde inn utviklingsbehov. (Se ovenfor)

Utviklingsmøtet består av