Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kontrakter for prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Kontrakter og jurdisk rådgiving for forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Når et prosjekt er innvilget vil Forskningsrådet utstede en kontrakt basert på prosjektsøknaden. Når kontrakten er klar får juristene på Forskningsadministrativ avdeling melding om dette og vil gjennomgå kontrakten på vegne av UiB. Det er Forskningsdirektøren som har fullmakt til å inngå avtalene.

I prosjekter hvor det skal være flere deltakere må det inngås samarbeidsavtaler før Forskningsrådet utsteder kontrakt og kan utbetale midler.

Har du spørsmål til avtalen eller behov for bistand i utarbeidelse eller forhandling av samarbeidsavtalen, ta kontakt med oss.

Alle kontrakter og samarbeidsavtaler skal kvalitetssikres og signeres ved Forskningsadministrativ avdeling.