Hjem

Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Høringer til orientering med mulighet for innspill

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring - ekspertgrupperapport inkluderende fellesskap for barn og unge 1.8.20182018/4730Kunnskapsdepartementet
Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen 09.08.20182018/6297Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - forslag til ny medieansvarslov24.08.20182018/5642Kulturdepartementet
Høring - Forskrift om høyere ytkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser24.08.20182018/8255Kunnskapsdepartementet
Høring - Endringer i konkurranseloven1.9.20182018/7114Nærings- og fiskeridepartementet
Høring - om veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse1.9.20182018/7666Helsedirektoratat
Høring - Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften 14.09.20182018/7753Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner14.9.20182018/6594Bufdir
Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 14.09.20182018/7236Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - rapporten Framtidig organisering av Stiftinga for folkemusikk og folkedans14.09.20182018/7889Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering14.09.20182018/8039Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
Høring - Forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov14.09.20182018/8114Justis- og beredskapsdepartementet
Høring - Hva bør skje med BHT25.09.20182018/7545Arbeids-og sosialdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
  • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.