Hjem

Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Høringer til orientering med mulighet for innspill

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring - Hva bør skje med BHT25.09.20182018/7545Arbeids-og sosialdepartementet
Høring - Forslag til endring i byggherreforskriften 5.10.20182018/10608Arbeidstilsynet
Høring - Et helt liv med mening, vekst og utvikling. Plan for tjenester til personer med utviklingshemming12.10.20182018/11415Bergen kommune
Høring - Endringer i smittevernloven 9.11.20182018/9957Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union16.11.20182018/11870Justis- og beredskapsdepartementet
Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 251.12.20182018/8115Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm 7.12.20182018/11413Olje- og energidepartementet
Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker 7.12.20182018/11411Utdanningsdirektoratet
Høring - Legemiddelforskriften kapittel 13 og cpc-forordningen21.12.20182018/11868Statens legemiddelverk
Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.21.12.20182018/11706Helse- og omsorgsdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
  • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.