Hjem
Ansattsider

Høringer

Høringer som Universitetet i Bergen blir invitert til å svare på blir lagt ut på denne siden.

Aktuelle høringssaker

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring - Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag15.1.20202019/25563Kunnskapsdepartementet
Høring - Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge - behov, modeller og muligheter1.2.20202019/25838Kunnskapsdepartementet

 

Høringer til orientering med mulighet for innspill

Høringen gjelder:

Intern frist:

Saksnr.

Avsender

Høring av forslag til lov om mediestøtte13.1.202019/26618Kulturdepartementet
Høring - NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom20.02.202019/26444Kulturdepartementet

 

Slik gir man innspill til høringssakene

  • Departement, tilsyn og organisasjoner sender saker på høring til universitetet, ved Universitetsdirektørens kontor.
  • Distribuering av hørinssakene til organisasjonen har fram til nå skjedd gjennom ePhorte. Fra nå av vil bare saker som er av særskilt relevans for universitetet bli sendt gjennom ePhorte. Andre høringssaker blir lagt ut på denne nettsiden.
  • Fakultet og avdelinger må nå aktivt følge med på denne siden, under fanen "Oversikt over aktuelle høringssaker", om det kommer inn saker som det er aktuelt for dem å gi innspill til. Det anbefales å sjekke siden en gang i uken.
  • Eventuelle innspill til høringssaker må sendes i ePhorte innen intern høringsfrist. Saksnummer og frist blir oppgitt for hver sak. Hvert fakultet skal sende ett samlet svar til aktuelle høringer.
  • Etter intern høringsfrist utarbeider saksbehandler ved Universitetsdirektørens kontor innspillene fra organisasjonen til én samlet uttalelse. Etter godkjenning fra universitetsledelsen blir innspillet sendt til høringsavsender.
    • Den interne fristen blir satt en stund før høringsfristen fra høringsavsender. Dette er fordi saksbehandler behøver tid til å utarbeide en samlet uttalelse, innhente godkjenning fra ledelse, og til å gjøre eventuelle justeringer.

.