Hjem
Ansattsider
Lærling

Lærling ved UiB

Universitetet i Bergen (UiB) har lang erfaring med å ha lærlinger og ble i 2017 kåret til beste statlige lærebedrift.

Universitetsområdet
Foto/ill.:
Eivind Senneseth (Flickr-UiB-Universitetsområdet)

Hovedinnhold

Universitetet er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

 • 18 500 studenter.
 • 4200 ansatte som blant annet forsker, underviser og formidler kunnskap.
 • En arbeidsplass for mange i administrative og tekniske stillinger.
 • En lærebedrift som har lang erfaring med å ha lærlinger.

Introduction to the University of Bergen

Produsent:
UiB

Vi tilbyr

Universitetet i Bergen (UiB) har lang erfaring med å ha lærlinger og ble i 2017 kåret til beste statlige lærebedrift. 

 • Tett oppfølging.
 • Godt og mangfoldig arbeidsmiljø.
 • Faste og variable oppgaver, med mulighet for utvikling og kompetanseheving.
 • Samlinger med andre lærlinger gjennom året for å skape et godt faglig og sosialt miljø.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Mulighet for utveksling i utlandet.
 • Gjennomsnittlig 37,5 timers arbeidsuke gjennom året (sommertid/vintertid, samt fleksitid).
 • Prosentvis lønn etter lønnstrinn 36, som pr. 1. mai 2022 er kr 387 500,-. Les mer om lønnsberegning for lærlinger her.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Våre lærefag

Per i dag har UiB disse lærefagene:

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IT-driftsfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Dyrefaget

Vi jobber også med å få i gang lærefag innen IT Utviklerfaget, IT Produksjonsfaget og Laboratoriefaget. 

Hvor ved Universitetet kan jeg få læreplass?

Du kan få læreplass ..

   På et institutt der det skjer forskning og undervisning.
   På et fakultet i et større administrativt fellesskap.
   I en sentraladministrativ enhet med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Oversiktsbilde over UiB
Foto/ill.:
Eivind Senneseth


Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

  Lønn

  Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 36 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 36 utgjør for tiden kr 387 500,- før skatt.
   

  For de som følger hovedmodellen ved 2 års opplæring i videregående skole og 2 år i virksomhet, vil avløsnningen være slik:

  • 1. halvår 30 %
  • 2. halvår 40 %
  • 3. halvår 50 %
  • 4. halvår 80 %

  Prosentvis utbetaling av lønn er i henhold til bestemmelsene i statens personalhåndbok, punkt 9.10.1.

  Lønnsregulativ og satser | UiB

   Oppstart

   Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars-april, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

   Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, stort sett et sted mellom juni og august måned.

   Kontaktpersoner

   Spørsmål kan henvendes til lærlingkoordinator Marianne Stenwig Wedholm på e-post laerling@uib.no


   Erfaringer

   3 lærlinger
   Foto/ill.:
   UiB