Hjem
Ansattsider
Engelsk emnetilbud

Oppdatere det engelske emnetilbudet

Fakultetene må hvert semester oppdatere det engelske emnetilbudet som tilbys innreisende utvekslingsstudenter i det aktuelle studieåret. Emneoppdateringen gjøres i FS og emnene vises på uib.no og som søknadsalternativ i Søknadsweb.

Hovedinnhold

Emnetilbudet må oppdateres i god tid før Nominasjons- og Søknadsweb åpner 15. mars og 1. september. Studieadministrativ avdeling (SA) sender et eget brev i Ephorte til fakultetene med frister; disse er vanligvis i slutten av august og i begynnelsen av mars.

Emnetilbudet for studieåret 2022/2023

Det er KUN emner som skal tilbys i studieåret 2022/2023 som skal ligge i emnelisten for utvekslingsstudenter.

Hvordan oppdatere emnetilbudet på uib.no:

1. Legg til/fjern emner i emnekombinasjoner i FS

Fakultetene må selv legge til og fjerne emner i sine emnekombinasjoner i FS. Velg modulen Studieelementer, gå deretter til toppmenyen Bilder og velg Emnekombinasjon fra nedtrekksmenyen. 

Det er opprettet to emnekombinasjoner for hvert fakultet:

 • INTL-XX-LUKKET: For emner som er lukket, og der studenten må søke til fakultet/institutt om lov til å ta emnet.
 • INTL-XX-ÅPEN: For emner som er åpne for utvekslingsstudenter å ta. Dette er emner der det ikke er krav til forhåndskunnskaper, samt emner som ikke er lukket av hensyn til plassbegrensning. Disse kan studentene selv fritt melde seg til i Studentweb når de får tilgang i uke 25/50.

Legge til emne: Gå til fanen Emne i riktig emnekombinasjon og legg til nytt emne ved å velge Ny rad fra verktøylinjen. Velg så Oppdater.

Fjerne emne: Gå til fanen Emne i riktig emnekombinasjon, stå i feltet til emnet og velg Slett rad fra verktøylinjen. Velg så Oppdater.

Koder for emnekombinasjonene:

 • HF:
  • INTL-HF-LUKKET
  • INTL-HF-ÅPEN
 • Jus:
  • INTL-JU-LUKKET
  • INTL-JU-ÅPEN
 • MN:
  • INTL-MN-LUKKET
  • INTL-MN-ÅPEN
 • MED:
  • INTL-MED-LUKKET
  • INTL-MED-ÅPEN
 • PSYK:
  • INTL-PS-LUKKET
  • INTL-PS-ÅPEN
 • SV:
  • INTL-SV-LUKKET
  • INTL-SV-ÅPEN
 • KMD:
  • INTL-KMD-LUKKET
  • INTL-KMD-ÅPEN

2. Oppdatér emnebeskrivelser i FS

Sjekk at emneinformasjonen for hvert emne er oppdatert. Se forklaring på ansattsidene om Infotyper på emner på uib.no ved behov.

Vær spesielt oppmerksom på:

 • ALL tekst i emnebeskrivelsene skal være på engelsk på de engelske nettsidene. Hvis emnet undervises på norsk, må det være informasjon på den engelske speilesiden om at emnet undervises på norsk!
 • Required Previous Knowledge: Hvis det er opptakskrav, må de være med her.
 • Recommended Previous Knowledge: Opptakskrav skal ikke skrives her.

Endringer i undervisningstermin: For at emnet skal vises for riktig semester i Søknadsweb og på uib.no (Course list), må dere følge oppskriften på Mitt UiB (under Utgåtte undervisningsterminer).

3. Sjekk emnevisningen på uib.no

Viktig! Sjekk at emnelisten og emnebeskrivelsene er oppdatert riktig på Courses for exchange students. Endringer som gjøres i FS vises vanligvis på nett neste morgen.

 • Søk på ditt fakultet og høstsemesteret. Finn emnene du har ansvar for - stemmer det at de skal gå i høstsemesteret? Deretter sjekk vårsemesteret - stemmer det at de skal gå i vårsemesteret?
 • Klikk deg inn på alle emnebeskrivelser du har ansvar for. Les gjennom - er de oppdatert for høst 2022 eller vår 2023? Informasjonen skal være relevant for studenter som skal studere ved UiB i studieåret 2022/2023!

Vi minner om at søknader om opptak til et publisert emne alltid må behandles eller håndteres av fakultet/institutt.

Hvordan emner blir til emnevalg i Søknadsweb

Søkerne kan nå kun velge lukkede emner i søknaden på Søknadsweb. Unnatak: emner ved Det juridiske fakultet. Emnene de kan velge blant på Søknadsweb, er nå hentet fra emnekombinasjonene INTL-XX-LUKKET i FS.

Det er automatisk overføring av emner fra FS til Søknadsweb én gang i døgnet. Det betyr at dere ikke lenger trenger å melde fra til oss om endringer etter frist, men vi oppmuntrer alle til å oppdatere emneinformasjon innen fristene vi har satt, for søkernes skyld.