Hjem
Ansattsider

Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA)

Målgruppe: Prosjektøkonom, fakultetsøkonom og administrasjons-/kontorsjef

Formålet med kurset er at men enkelt skal finne tallene fra Bidrags- og Oppdragsvirksomheten (BOA) og forstå hvordan disse påvirker grunnbevilgningsøkonomien (GB) ved instituttene.

Tema på kurset:

  • Eksterne midler
  • Egenfinansiering
  • Indirekte kostnader
  • Egenandeler
  • Frikjøp
  • TDI/leiested

Påmelding: Elektronisk påmelding