Hjem

Ansattsider

Rekrutteringstekster

Veiledning grunnstudium (bachelor, integrert master, profesjon)

Faktalinje

Navn

Hentes fra

Kommentar

StudiepoengStudieprogram samlebilde, felt; "Vekting"VEKTINGSTALL
PoenggrenseInfotype B_RE_POENG 

Finn siste oppdaterte poenggrense i kolonnen "SUPP".  Denne infotypen skal lenke til nettsiden om poenggrenser. Lim følgende først i notepad, og deretter i FS: 

<a href="http://www.uib.no/utdanning/101938/poenggrenser">Alle / Alle</a>

Mellom krokodilletegnene (><) legger du inn poenggrensen. Bruk komma, en desimal, og mellomrom både før og etter skråstrek, for eksempel "42,8 / 40,7". Hvis alle kommer inn, skal det kun stå "Alle".

LengdeFS, Studieprogram samlebilde, felt;"Vekting" "%heltid" 
StudieplassarInfotype B_RE_PLASSBruk kun tall, feks "20"
StudiestartInfotype B_RE_STARTStandardformulering: "Haust" eller "Vår" eller "Haust/vår" eller "Kvar 2. haust"
SpråkInfotype B_RE_SPRAKStandardformulering: "Norsk" eller "Norsk/engelsk"
StudieplanLenker direkte til studieplan 

 

Introduksjon / Introduction

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_INTROIntroduksjonSe beskrivelse av hvordan denne teksten skal formuleres.
RE_UTGAATProgrammet utgårSkal brukes på utgåtte studieprogram. Standardformulering: "Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet lengre." 
P-ADMISSIOAdmission 

 

Studieretninger / Specialization

Viser automastisk eventuelle studieretninger. 

 

Kva kan eg bli / Professional Prospects

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_YRKESYrkesvegarSe beskrivelse av hvordan denne teksten skal formuleres.
B_RE_VEGARVidare studiumAlle studieprogram som nevnes må lenkes opp. For eksempel "Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i arabisk"

 

Kva lærer eg / What you Learn

Infotype

Navn

Kommentar

SP_UTBYTTELæringsutbyte 

Oppbygging / Structure

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_OPPBYOppbygging 
 UtdanningsplanHentes automatisk fra FS

 

Utveksling / Study Period Abroad

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_UTVEKUtveksling 
 Anbefalte utvekslingsavtalarAutomatisk generert

 

 

Korleis søke / How to Apply

Infotype

Navn

Kommentar

RE_SØKNASøknadsprosedyreBruk standardformulering: "For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.
Du søker gjennom Samordna opptak
B_RE_KRAVOpptakskravSkriv alltid "Generell studiekompetanse". Hvis studieprogrammet har spesielle opptakskrav klipper du inn standardformuleringene fra Samordna opptak sine nettsider. For eksempel "Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2."
B_RE_ANBKRTilrådde forkunnskapar 
B_RE_POENGPoenggrense

Finn siste oppdaterte poenggrense i kolonnen "SUPP".  Denne infotypen skal lenke til nettsiden om poenggrenser. Lim følgende først i notepad, og deretter i FS: 

<a href="http://www.uib.no/utdanning/101938/poenggrenser">Alle / Alle</a>

Mellom krokodilletegnene (><) legger du inn poenggrensen. Bruk komma, en desimal, og mellomrom både før og etter skråstrek, for eksempel "42,8 / 44,7". Hvis alle kommer inn, skal det kun stå "Alle".

B_RE_OVERGOvergangsordninger 
B_RE_STARTOppstartStandardformulering: "Haust" eller "Vår" eller "Haust/vår" eller "Kvar 2. haust". Må være kort fordi den også vises i faktalinje. 


 

Søkerkode (SO)

Hentes fra FS, lenker direkte til Samordna opptak.

 

Kontakt

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_INFOMeir informasjonBør inneholde epostadresse, telefonnummer og evt. åpningstider. Feks "studierettleiar.svfa@uib.no / 55 58 98 50 (10.00 - 15.00)"

 

Vitnesbyrd

Henter vitnesbyrd som er knyttet til studieprogrammet.

 

Tilhører

Studieprogram samlebilde, felt: "Studieansvarlig sted"

Tilknyttet innhold

Nå er også muligheten for å tilknytte innhold klar på studieprogramsidene. I redaksjonsrådet har vi bestemt at dere på alle norske studieprogram skal knytte opp følgende:

  1. Nettsiden som heter: Bli kjent med studentbyen Bergen (node 48640)
  2. Innhold om karriereveier. Her bestemmer fakultet hvilken side det skal vise til, men det er kanskje naturlig å vise til de fakultetsspesifikke «Kva kan du bli»-sidene, om det ikke finnes noe eget på instituttnivå som vil fungere bedre.
  3. Om fakultetet ønsker å knytte opp annet innhold som ikke kan legges inn direkte på studieprogramsidene er det fint.

Relevante studieprogram

Logg på som redigerer av nettsidene våre, og gå til redigeringsmodus for studieprogramsiden. Lag en ny "relevante lenker"-liste som du kaller "Relevante studieprogram".

Følgende studieprogram må vi lenke til - i denne rekkefølgen:

  1. Evt. årsstudium innen samme fagfelt
  2. Evt. masterstudium innen samme fagfelt
  3. Alle de andre relevante studieprogrammene.

Se bachelorprogrammet i administrasjons- og organisasjonsvitenskap for eksempel på hvordan det bør gjøres.

Video

Har vi video som kan utfylle teksten, kan disse legges inn via W3. Videoene vises under teksten på introduksjonsfanen.