Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Oppstartsmøte

Det anbefales å holde oppstartmøter for alle (lokalt) involverte i alle eksternfinansierte prosjekter ved UiB.

Økonomiavdelingen, i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingen, tilbyr interne oppstartmøter med de involverte i prosjektet ved UiB. Per I dag gjelder dette i hovedsak EU finansierte prosjekter, men det kan også gjelde andre eksternfinansierte forskningsprosjekter av en viss kompleksitet. Det anbefales å ta kontakt med BOA-teamet ved behov for støtte til oppstartsmøter. 

Oppstartsmøtet bør avholdes enten i revisjonsfasen eller kort tid etter at avtalen med finansieringskilden er på plass. 

Tema for oppstartsmøtet:

  • Gjennomgang av kontraktens krav til administrativ oppfølging og dokumentasjon
  • Avklare roller og arbeidsfordeling
  • Lage en plan for økonomioppfølging i samråd mellom prosjektleder, institutt og økonomiseksjon ved fakultetet. Her inngår også rapportering til finansieringskilde
  • Lage en plan for eventuelle ansettelser, og avklare mulige utfordringer knyttet til dette i samråd med prosjektleder, institutt og HR-seksjon ved fakultetet.
  • Gå gjennom eventuelle samarbeidsavtaler, databehandleravtaler, REK/NSD godkjenninger, rutiner for internkontroll.
  • Andre avklaringer. Dette kan være knyttet til opptak av ph.d.-kandidater, publisering, datahåndtering, karriereutviklingsplaner, arrangementer som skal gjennomføres m.m.
  • Utveksle erfaringer fra andre eksternfinansierte prosjekt

 

Utkast til sjekkliste for oppstartsmøter.