Hjem
Ansattsider

Fellesgrader

Informasjon om prosessen ved vurdering og inngåelse av fellesgrader

Om fellesgrader

Utgangspunktet for fellesgrader er internasjonalt samarbeid om utdanning mellom to eller flere institusjoner. Innen forskerutdanningen utstedes ph.d.-graden i fellesskap mellom de involverte institusjoner etter fullført doktorgradsløp.

I Handlingsplan for forskerutdanning er et av tiltakene som prioriteres å videreføre arbeidet med fellesgrader. Det er et mål at UiB utvikler felles doktorgradsprogrammer med utenlandske institusjoner. Ph.d.-utdanningen er en individuell utdanning med fokus på original forskning som gjerne utvikles i tilknytning til forskningssamarbeid. Fellesgrader kan være aktuelt for kandidater som er inkludert i større allerede etablerte forskningsprosjekter som involverer flere
samarbeidsinstitusjoner.

Denne rutinebeskrivelsen gjelder det som er spesielt for fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå. Hvis Collaborative European Training Networks, som del av Marie S. Curies Innovative Training Networks er involvert, må forskningsrådgiverne involveres.

«Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen» er det viktigste referansedokumentet i utarbeidelsen av fellesgrader.

Rutinebeskrivelsen Veiledning for utvikling og drift av fellesgrader for bachelor og master kan med fordel konsulteres i utarbeidelsen av fellesgrader på ph.d.-nivå. Man må likevel ta høyde for at en fellesgrad på ph.d.-nivå er annerledes enn BA og MA-nivå.

Denne rutinebeskrivelsen dekker mange enkeltdeler, ledd og faser i et samarbeid om fellesgrader på ph.d.- nivå, og viser stor fleksibilitet og handlingsrom for partene. Praksisen har som intensjon å gjøre det lettere og mer smidig å inngå fellesgrader med andre institusjoner. Den innebærer også at alle cotuteller er å regne som fellesgrader. De fordrer dermed en institusjonsavtale for den enkelte kandidaten. Dette skal det være enkelt å innføre og det anbefales at prosessene med institusjonsavtale og individuell avtale kjøres parallelt for enkeltkandidater. Det er ingenting i veien for at UiB ikke kan ha flere institusjonsavtaler med samme institusjon, men det kan være hensiktsmessig å samkjøre de der det er aktuelt, for eksempel for flere kandidater.

Kravene om offentlig disputas og at veileder ikke skal sitte i vurderingskomiteen er absolutte og ufravikelige, såkalt non-negotiable, og er derfor med i denne rutinebeskrivelsen.

Retningslinjer om fellesgrader for forskerutdanning ved UiB er utarbeidet av en arbeidsgruppe i 2014/2015. Mer informasjon finnes på saksnummer 2015/8747.