Hjem
Ansattsider

Brannvernopplæring våren 2019

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis.

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS forskriften.

Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking.

Følgende Torsdager på studentsenteret, Parkveien 1

21.02.2019, 09:00-11:00 -seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1

21.03.2019, 09:00-11:00 -seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1

25.04.2019, 09:00-11:00 - Seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1

23.05.2019, 09:00-11:00-Seminar rom D, studentsenteret Parkveien 1-ENGELKS KURS
 

UiB har engasjert Teknisk Industrivern AS til å gjennomføre opplæringen.
Kostnad pr. deltaker 270 kr, som dekkes av fak./inst

Påmelding til:
Teknisk Industrivern AS ved Nina Ulvestad,
nina.ulvestad@teknisk-industrivern.no eller pr tlf 90 81 82 90.

Kurset blir gjennomført med 20-25stk i gruppe.
Viktig at påmeldingen skjer samlet via brukerrepresentant brann eller
en koordinator ved ditt fak/ inst. slik at vi unngår telefonstorm til
Teknisk Industrivern NB!Fakturering skjer pr. påmeldte,ikke fremmøte.

I Studentsenteret, Parkveien 1. Praktisk slukking på plassen bak studentsenteret.
Er det spørsmål om innholdet kan det rettes til Tore Reigstad 91001919 brann og sikkerhetsleder UiB.

 

Tore Reigstad