Hjem
Ansattsider

Brannvernopplæring våren 2021

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis.

Hovedinnhold

KURS VÅREN 2021 ER UTSATT GRUNNET COVID-19

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS forskriften.

Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking.

UiB har engasjert Teknisk Industrivern AS til å gjennomføre opplæring, teori og praksis.
Kostnad pr. deltaker kr. 300, som dekkes av fak./inst.

Spørsmål til kursholder:
Teknisk industrivern ved Rene Samdal, rene.samdal@teknisk-industrivern.no
Mobnr. 934 74 522

Teknisk industrivern kan holde kurs på arbeidsplassen med mange påmeldte fra samme avd/institutt.
Avtal direkte med dem - mobnr. 934 74 522

Er det spørsmål om innholdet kan det rettes til Tore Reigstad mobnr. 910 01 919 brann og sikkerhetsleder UiB.

Mvh
Tore Reigstad