Hjem
Ansattsider
Intern utlysning

Ledig vikariat som underdirektør ved HR avdelingen

Ved HR-avdelingen er det ledig et vikariat som underdirektør i perioden hvor underdirektøren fungerer som HR-direktør.

Banner med teksten Ta del i kunnskapen

Hovedinnhold

Underdirektør (vikariat) ved HR-avdelingen

Ved HR-avdelingen er det ledig et vikariat som underdirektør i perioden hvor underdirektøren fungerer som HR-direktør. Vikariatets lengde avhenger følgelig av tilsetting og tiltredelse av ny HR-direktør. HR-avdelingen er en del av universitetets sentraladministrasjon.

Avdelingen er en serviceavdeling og er rådgivere for universitetet sine ledere og tilsatte i HR-faglige spørsmål. Underdirektøren vil i tillegg til sine egen oppgaveportefølje være stedfortreder for fungerende HR-direktør og inngå i avdelingens ledergruppe.

 

Kvalifikasjoner:

  • Utdanning på minimum mastergradsnivå
  • Relevant praksis fra lederutvikling, organisasjonsutvikling, personalutvikling og omstilling er en forutsetning
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Erfaring fra HR-ledelse i kunnskapsorganisasjoner
  • For å ivareta funksjonen som underdirektør/nestleder blir det stilt krav om gode lederegenskaper og evne til strategisk tenkning.
  • Det blir videre vektlagt at søker har interesse for og erfaring med å videreutvikle system og rutiner innen HR-området og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
  • Relevant ledererfaring herunder personalansvar og prosjektlederansvar
 

Universitetet tilbyr:

Utfordrende arbeidsoppgaver ved et internasjonalt forskningsuniversitet, med store muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn etter avtale (stillingen er plassert i kode 1059, underdirektør).

 

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til fungerende HR-direktør Britt-Karin Muri, tlf. 406 24 412.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søke selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Se utlysningen på Jobb Norge

Søknadsfrist: 02.03.2016