Hjem
Ansattsider
Nyhet

SAFE = bedre personvern i forskningsprosjekter

Nå tar UiB i bruk en ny elektronisk løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. I løpet av 2016 blir SAFE innført på hele universitetet.

Permer med data på papir
Unngå å lagre og behandle personopplysninger uforsvarlig. Bruk den sikre elektroniske løsningen SAFE fra IT-avdelingen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Løsningen kalles SAFE – Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur. Gjennom SAFE tilbyr IT-avdelingen en løsning med et sikkert skrivebord for behandling og lagring av helse- og personopplysninger. Ansatte, studenter og eksterne kan bruke SAFE.

Løsningen er utviklet av IT-avdelingen for å oppfylle personvernlovgivningens krav til sikker løsning for tilgang til personopplysninger i forskning. 

I løpet av 2016 vil IT-avdelingen og Kollegiesekretariatet holde lokale informasjonsmøter om løsningen.

Når skal SAFE benyttes?

SAFE skal benyttes ved behandling av sensitive personopplysninger i forskning. En "personopplysning" er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, jf. personopplysningslovens § 2, som opplysninger om

  • rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
  • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
  • helseforhold,
  • seksuelle forhold eller
  • medlemskap i fagforeninger

Kravene til informasjonssikkerhet gjelder for direkte eller indirekte identifiserbare personopplysninger. Med "indirekte identifiserbare personopplysninger" menes at opplysningene kan knyttes til enkeltpersoner ved hjelp av f.eks. en koblingsnøkkel, også når koblingsnøkkelen ikke er lagret av UiB selv, eller at UiBs forskere ikke har adgang til koblingsnøkkelen.

Dersom opplysningene er anonymisert er de ikke å anse som personopplysninger. 

Tilgang til SAFE

Det er utformet utfyllende rutiner og brukerinstruks for SAFE. Dette finnes på https://it.uib.no/SAFE.

For å opprette et prosjekt i SAFE, lag en sak i IT-avdelingens problemdatabase under kategorien BRITA. Det er ikke nødvendig å velge en egen problemtype i skjemaet, men det kan være lurt å nevne SAFE i beskrivelse av saken.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Tore Linde i IT-avdelingen eller juridisk rådgiver Janecke Veim i Kollegiesekretariatet.