Hjem
Ansattsider
Informasjonsmøter - Horisont 2020

Mobilisering for fremtiden

Vil du fremme din forskerkarriere med et utenlandsopphold? Lær mer om EUs Marie Curie-stipender når UiBs forskningsrådgivere informerer om programmet og mulighetene i 2016-2017.

Logo for Marie Curie-programmet

Hovedinnhold

I april fortsetter informasjonsrunden om Marie Curie-midlene på UiB. Forskningsadministrativ avdeling (FA) ønsker å nå så mange forskere som mulig med informasjon om utlysninger, søknadsfrister og søknadsskriving i ukene som kommer.

Ønsker du informasjon kan du delta på informasjonsmøtene eller ta kontakt med rådgiverne Emmanuel Babatunde eller Jeanette Helgesen.

Marie Curie er åpent for alle

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) er EUs lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Hvis du er ung og har lyst til å ta doktorgrad i utlandet kan du få finansiering i en av de mange "Innovative Training Networks" som er finansiert av MSCA. Mange regionale og nasjonale doktorgradsprogrammer er også samfinansiert av MSCA. I tillegg til pengene, får du status som MSCA fellow, noe som styrker CV'en din.

Hvis du er på postdok-nivå, ambisiøs og tenker på en forskerkarriere, kan du søke om finansiering for en "Individual Fellowship" for å tilbringe 1-2 år i Europa eller i resten av verden. Også på dette nivået finnes europeiske programmer som er samfinansiert med MSCA.

Hvis du er en etablert forsker kan du bruke "Innovative Training Networks" og "Individual Fellowship" til å rekruttere dyktige unge forskere av alle nasjonaliteter til gruppen din.

Ønsker du å samarbeide med forskere og bedrifter i andre land? Da kan du søke om støtte til utveksling av forskere fra "Research and Innovation Staff Exchange".

Les mer om Marie Sklodowska-Curie Actions under Arbeidsstøtte for forskning