Hjem
Ansattsider
Nyhet

Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer

Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg ved UiB.

Hovedinnhold

Eiendomsavdelingen ved UiB deltar i et nordisk program i regi av Ernst & Young, hvor vi sammenligner våre kostnader og prosesser innen Facilities Management. Facilities Management er støttetjenester som underbygger og forbedrer effektiviteten av virksomhetens kjerneoppgaver, i denne sammenheng med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Hensikten med sammenligningen er å forbedre våre tjenester til deg som bruker.

Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg ved UiB. Undersøkelsen tar rundt 5 minutter å fullføre, og alle svarene samlet inn av Ernst & Young er strengt konfidensielle. Den enkelte bruker kan ikke identifiseres i sluttrapporten som gis til Eiendomsavdelingen, UiB.

Under spørsmålene knyttet til tilfredshet, kan deltakerne rangere sin tilfredshet med den aktuelle tjenesten på en skala fra 1 til 5. 1 representerer "Svært misfornøyd" og 5 representerer "Svært fornøyd".

Deltakerne kan også utdype svarene sine i kommentarfeltet, dersom man har ytterligere kommentarer.