Hjem
Ansattsider
Skikkethetskonferansen 2016

Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering 2016

Nasjonalt forum for skikkethet 2016 arrangeres ved Universitetet i Bergen i oktober.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering 2016

I år er Universitetet i Bergen vertskap for Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering. Konferansen finner sted i Universitetsaulaen 25. og 26. oktober 2016, og er et faglig møtested for personer som jobber med skikkethetsvurdering på ulike nivå - og andre som skulle være interessert i feltet. Blant tema for årets konferanse er:

  • Sosiale medier og skikkethet
  • Ny skikkethetsforskrift
  • Utvidet veiledning
  • Dokumentasjon og saksgang
  • Ivaretakelse av studenten


Følg med på denne siden for detaljert program og ytterligere informasjon om konferansen. Påmeldingsinformasjon og informasjon om hotell finner du på lenken i boksen til høyre. Frist for påmelding er 30. septemberMeld deg på her

 

Program

NASJONALT FORUM FOR SKIKKETHETSVURDERING 2016 Universitetet i Bergen 25. og 26. oktober 2016


PROGRAM

Institusjonsansvarlig ved UiB, Berit Rokne, leder oss gjennom programmet.

DAG 1 - 25. oktober

09.30: Registrering, kaffe og frukt

10.00: Velkommen ved viserektor for utdanning Oddrun Samdal

10.15: Revidert skikkethetsforskrift ved Kunnskapsdepartementet

11.00: Kommentarer til revidert forskrift, ved Arve Hepsø, NTNU

12.00: Lunsj

13.00: Sosiale medier ved Cecilie Wian fra Senter for krisepsykologi

14.00: Sosiale medier - fra et skikkethetsperspektiv, ved Per Gunnar Hillesøy og Kari Kildahl

14.45: Pause med noe attåt

15.00: Innledning gruppediskusjoner, ved Kari Kildahl – tema: Sosiale medier

15:15 Gruppediskusjoner

16:00: Arbeidsutvalget orienterer om arbeidet de har gjort det siste året, planer fremover og om neste års konferanse.

16.30 Slutt

19:00 Aperitiff i Christie Café

19:30 Middag med musikalsk innslag fra Grieg Saxophone Quartet


DAG 2 – 26. oktober

09.00: Utvidet veiledning, ved Connie Goul, UiA

10.00: Ivaretakelse av studenten under skikkethetsvurdering ved Arve Tjølsen og Ørjan Leren, UiB

10:45: Pause med noe attåt

11.00: Studentombudets rolle i skikkethetssaker - ved Anita Tøien Johansen (HiOA) og Sylvi Leirvaag (UiB)

12:00 Lunsj

13:00 Felles klagenemnd - Et innblikk i utfordringene i noen konkrete saker, ved Marianne Klausen

14:00: Innledning gruppediskusjoner ved Kari Kildahl - tema: Utvidet veiledning

14:15: Gruppediskusjoner

15:00: Oppsummering og avslutning ved Berit Rokne

15.30 Slutt