Hjem
Ansattsider
Nyhet

Nytt HR-forum for saksbehandlere i BOA-prosjekter

HR-avdelingen har etablert et nytt forum som er åpent for alle personalmedarbeidere som jobber med bidrags- og oppdrags finansierte aktiviteter (BOA); BOA/HR-forum.

Bilde av seniorrådgiverneSeniorrådgiverne Kari Elisabeth Lønøy og Svein Åge Eilertsen
Foto/ill.:
Jan Frode Knarvik

Hovedinnhold

HR-avdelingen har i oppgave å optimalisere arbeidsvilkårene for forskning, utdanning, formidling og innovasjon ved UiB. Bedre rekruttering og arbeidsvilkår for forskere, vil føre til høyere forskningskvalitet og konkurransedyktige forskningsmiljøer. Dette vil igjen bedre søkere og søknader til fremtidige forskningsprosjekter. I 2009 signerte UiB intensjonserklæring om tilslutning til «Den europeiske erklæringen om forskere» og «Atferdsregler for rekruttering av forskere» (Charter and Code). Disse prinsippene er ikke bare personalpolitikk, men god forskningspolitikk i bred forstand.  De vil også kunne være en forutsetning for tildeling av forskningsmidler til UiB i Horisont 2020 og senere EU-programmer. UiB har derfor startet en implementeringsprosess av Charter and Code-prinsippene, som vil gi oss EU-Kommisjonens status som «HR Excellence in Research».

HR-avdelingen deltar i BOA-teamet for å utvikle HR generelt i UiBs forskningsprosjekter. Det ligger også under avdelingens ansvar å utvikle regler og arbeidskontrakter tilpasset kravene til personalforhold i prosjektavtalene, for eksempel EU-Kommisjonens modellavtale for Horisont 2020 og NRFs samarbeidsavtaler. HR-avdelingen ønsker å samle kunnskap og erfaring fra alle som jobber med HR i forskningsprosjekter på UiB, med sikte på kompetansebygging og gode løsninger for de HR-utfordringer vi står ovenfor.

Seniorrådgiverne Kari Elisabeth Lønøy og Svein Åge Eilertsen er kontaktpersoner og HR-avdelingens representant i det sentrale BOA-teamet.

Oppstartmøtet holdes den 3. mai og det er planlagt seks møter i året. Programmet under oppstartmøtet vil være lagt opp rundt etableringen av forumet, og det vil bli lagt vekt deltakerengasjement om behov og forventninger hos HR-saksbehandlerne.