Hjem
Ansattsider
Nyhet

Kartlegger Kina-satsingen ved Universitetet i Bergen

Kina er en vesentlig aktør innen flere forskningsområder. Hans Jørgen Gåsemyr skal se på hvordan UiB kan styrke forsknings- og utdanningsaktiviteten knyttet til landet.

Det kinesiske flagget
KINA SATSER PÅ FORSKNING: Universitetet i Bergen skal kartlegge sine Kina-relaterte aktiviteter i tiden fremover.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kina satser tungt og målrettet på forskning og høyere utdanning. Landet bruker i dag rundt 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forskning og utvikling, og har som mål å heve dette til 2,5 prosent innen 2020.

Hans Jørgen Gåsemyr har bodd store deler av sitt voksne liv i Kina, og tok i 2015 doktorgrad på kinesisk organisasjonsliv. Nå er han tilknyttet universitetsledelsen som rådgiver for Kina-relaterte aktiviteter, og skal kartlegge hvordan Universitetet i Bergen jobber mot Kina og utarbeidet forslag til hvordan vi kan bli bedre.

– Kina er allerede i dag en stor forsknings- og utdanningsaktør, og de satser målrettet. Landet er allerede sterke på en del sentrale forskningsområder, og vil bli en ledende aktør på flere av dem, sier han.

Mye grunnlag for data

Kina er et stort, komplekst og folkerikt land. Det er også rikt på data om alt fra teknologisk og miljømessig utvikling til befolkning, sosiale forhold, sykdommer, urbanisering, migrasjon og fattigdomsbekjempelse.

Gåsemyr forteller at noen forskningsmiljøer ved UiB allerede har sterk aktivitet knyttet til Kina, blant annet klimaforskningen ved Bjerknessenteret, bioetikk, biomedisin og velferdsforskning. Det juridiske fakultet har dessuten utviklet et betydelig utdanningssamarbeid med flere kinesiske universitet.

– Andre steder er det et litt mer sporadisk og mindre utviklet samarbeid. Det er ikke veldig stor aktivitet mot Kina i dag, og det er derfor universitetsledelsen ønsker å tydeliggjøre hvor viktig dette er, sier Gåsemyr.

Skal kartlegge potensiale

Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergens viserektor for internasjonalisering, påpeker at Kina er et viktig samarbeidsland for UiB, og at det allerede eksisterer et utstrakt og godt samarbeid innen mange fagområder.

Universitetet i Bergen utgjør fram til 2018 sekretariatet til det Nordiske senteret ved Fudan-universitetet i Shanghai. UiB deltar også i Worldwide Universities Network, hvor flere kinesiske universiteter deltar.

Likevel mangler det en helhetlig oversikt over hvilke samarbeid som finnes, og hvor potensialet ligger for videre utvikling innen forskning, utdanning og innovasjon.

– Det er store kulturforskjeller mellom Kina og Norge, og de siste årene har vi også hatt en spesiell politisk situasjon som har vanskeliggjort samarbeid i enkelte tilfeller. Hans Jørgen Gåsemyr vil være en svært verdifull ressurs både for universitetsledelsen og fakultetene, sier Johannessen.

Stort sprik i kvaliteten

Kinesiske institusjoner publiserer nest mest i verden, etter USA. Kina registrerer også flere patenter enn noe annet land. Likevel er det et stort sprik i kvaliteten på kinesiske institusjoner og deres forskning, påpeker Gåsemyr.

– Det er viktig at forskning på Kina og samarbeid med kinesiske aktører er målrettet. Kinesisk forskning blir i mindre grad sitert, og patentene i mindre grad brukt, enn hva er tilfellet i andre ledende land, sier han.

Gåsemyr legger vekt på at det foregår mye viktig forskning ved UiB som er knyttet til andre land og partnere, og at Kina-satsingen ikke vil legge en demper på dette.

– Det vi ønsker er å belyse at Kina og kinesiske aktører blir mer og mer viktige, og posisjonere UiB for det vi ser som tydelige utviklingstrekk hvor Kina vil bli veldig sterke og ledende på en del områder.