Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Opprette BOA prosjekter

Registrere nytt prosjekt i PA modul. Hjelp til klassifisering, mva vurdering, beregning av kostnads- og inntektsoverhead. (Roller, lover og regler, brukerdokumentasjon og hjelpeverktøy).

Økonomikonsulenten oppretter prosjektet i PA modulen i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Økonomikonsulent skal i samarbeid med prosjektleder utarbeide budsjett eventuelt justere søknadsbudsjett som legges inn i PA ved oppstart av prosjektet. BDM skal involveres i dette arbeidet ved behov.

Før prosjekt opprettes i PA:

Siden oppdateres av Ella Jeanette Helgesen