Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kvalitetssikre og signere kontrakt

Avtaleutkast er basert på bruk av standard maler eller individuelle kontrakter.

Alle sluttforhandlede kontrakter skal alltid paraferes av instituttleder, og signeres av avdelingsdirektør i Forskningsadministrativ avdeling. Ved større prosjekter skal også fakultetet godkjenne dersom det binder opp ressurser ut over instituttet.

 

Siden oppdateres av Liv-Grethe Gudmundsen