Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Utarbeide fullmaktsstruktur for prosjektet

I starten av søknadsarbeidet skal det avklares hvem som har ansvar for de ulike delene av søknadsarbeidet, og hvem som skal godkjenne elementene i søknaden.

Hovedinnhold

Prosjektleder i samarbeid med instituttleder og administrasjon avklarer hvem som skal bidra inn i prosjektsøknaden. Prosjektøkonom bistår i budsjettering og forskningsrådgiver bistår prosjektleder i selve søknadsarbeidet.   

  • Lovverk og forskrifter knyttet til forskningsdata
    Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Er det tema innenfor disse områdene som ikke er regulert innenfor Helseforskningsloven med forskrift, så gjelder Personopplysningsloven med forskrift. Prosjektleder forplikter seg til å følge disse forskriftene. 

 

 

Siden oppdateres av Kari Eidsheim