Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Utarbeide budsjett

Utarbeide budsjett til søknad.

Hovedinnhold

Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide budsjett i samråd med prosjektøkonom ved institutt/fakultet.  Finansieringen og forpliktelsene i budsjettet forankres med instituttleder og administrasjonssjef. I store og komplekse søknader skal sentraladministative avdelinger og fakultet involveres, og rådgivere på økonomiavdelingen kvalitetsikrer budsjett. Det avklares og informeres om på de ulike programsidene hvilke det gjelder. 

BOA-teamet har utarbeidet beskrivelser av budsjettarbeidet knyttet til ulike søknadstyper og dette finner du nedenfor på denne siden med lenker til ulike programsider. 

Generelle punkter i budsjettarbeidet: 

  • Budsjettering i tråd med retningslinjer fra finansieringskilde/oppdragsgiver
  • Bruke aktuell budsjettmal
  • Legge inn fulle kostnader og eventuelt inntekter i budsjettet
  • TDI/leiested
  • Frikjøp
  • Egenfinansiering
  • Kvalitetssjekke budsjett
  • Forankre budsjett

 

Siden oppdateres av Kari Eidsheim