Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kvalitetssikring av budsjett og søknad.

Det er institusjonen som står ansvarlig for søknaden, og den skal kvalitetssikres og godkjennes uansett søknadsbeløp. Dette gjelder også søknader der UiB forskere er invitert inn i en søknad som koordineres fra en annen institusjon.

Hovedinnhold

Kvalitetssikring av søknad

 • I hovedsak blir det elektroniske søknadsskjema gjennomgått. Selve prosjektbeskrivelsen har blitt gjennomgått av prosjektrådgiver tidligere i prosessen. I tillegg sjekkes vedlegg til søknaden.

Etter at budsjett og prosjektbeskrivelse er ferdigstilt skal det godkjennes av instituttleder før søknaden kan sendes inn. I noen tilfeller skal det også legges ved et støttebrev signert av rektor.

Siden oppdateres av Hege Dysvik Høiland
 

Kvalitetssikring av budsjett

 • Søknadsbudsjett for EU prosjekter og for en del andre store programmer skal kvalitetssikres av Seksjon for prosjektøkonomi før søknad sendes.
   
 • Prosjekteier er i alle type søknader ansvarlig for budsjett som utarbeides og sendes til finansieringskilde (også for busjett som har vært til kvalitetssirkig hos Økonomiavdelingen). Budsjettene bør kvalitetssikres ved instituttene av prosjektøkonom, HR-rådgiver og BDM:  
  - At kostnader som er inkludert i budsjettet er i tråd med regler og retningslinjer fra finansieringskilde
  - At beskrivelser i søknadsteksten stemmer overens med kostnader som er inkludert i budsjettet, særlig i forhold til bruk av stillingskategori, lønnstrinn og månedsverk/stillingsprosent
  - At ansettelsesforhold er avklart
   

 

Siden oppdateres av Kari Eidsheim