Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Sikre faglig og økonomisk forankring av prosjektet

Forankring på instituttet og i organisasjonen både økonomisk og faglig.

Hovedinnhold

Prosjektleder er ansvarlig for å forankre søknad både økonomisk og faglig med BDM på sitt institutt.

  • Søknaden skal inneholde et budsjett som viser prosjektets finansiering fra eksterne finansieringskilde og egenfinansiering fra UiB. Det er et statlig krav at all egenfinansiering og egeninnsats på bidragsprosjekter skal synliggjøres i budsjetter og regnskap.
  • Forpliktelsene er også synliggjort når prosjektet klassifiseres. Dette innebærer at det skal vurderes om det er et bidragsprosjekt eller et oppdragsprosjekt som er avgiftspliktig, avgiftsfritt eller utenfor avgiftsområdet. Økonomiavdelingen ved regnskapskontoret kan bistå i dette arbeidet.
  • Faglig forankring må også avklares om søknaden er i hht instituttet og/eller institusjonens strategi. For EU søknader er det utarbeidet et eget autorisasjonsskjema(EN)/autorisasjonsskjema(NO) som instituttleder skal signere og gi en bekreftelse på at prosjektet er vurdert til å være av faglig interesse, og i andre finansieringskilder så skal instituttledelsen kvittere før elektronisk søknad kan sendes.

 

Siden oppdateres av Kari Eidsheim.