Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kommunikasjon

Oppfølging av formidlings- og kommunikasjonsplaner, drift av nettsider og sosiale medier, m.m.

Hovedinnhold

God ekstern og intern kommunikasjon er viktig for å nå målene i forskningsprosjektet. 

Oppfølging av prosjektets kommunikasjonsplan og formidlingsplan bør være en del av den daglige driften av prosjektet.

Hjelpesider som kan være aktuelle i dette arbeidet:

Flere tips får du via Arbeidsstøtte for kommunikasjon

 

Siden oppdateres av Åshild Nylund