Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Eksternfinansiering

UiB streber etter økning i Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA). 

Hovedinnhold

Forskningsrådgivere på sentralt og lokalt nivå skal bistå forskere i å hente og forstå informasjon om ulike lokale, nasjonale og internasjonale finansieringskilder, som del av mobiliseringsarbeidet. De fleste forskningsstøtteaktører har utfyllende websider, kontaktpersoner, nyhetsbrev og kalender med søknadsfrister. Forskingsrådgivere skal gjøre seg kjent med dem, ekstrahere og formidle informasjon i god tid før søknadsfristen, enten direkte til forskerne og/eller via nyhetsbrev (fakultet, institutt), webside etc. Rådgivere skal også kunne gi relatert informasjon, f.eks. suksessrater, impact for forskernes karriere, forskningspolitiske bakgrunnsdokumenter.

BOA-teamet er ansvarlig for administrering, oppfølging og kvalitetssikring av: 

  • EU sine støtteordninger (Horizon 2020 og randsoneprogrammer)
  • Store og komplekse programmer fra NFR (SFF, SFI, Infrastruktur)

Fakultets- og/eller instituttsrådgivere skal gi informasjon om generelle eller fagspesifikke støtteordninger som ikke faller under FA sine ansvarsområder.

Se fakultets- og instituttssider om eksternfinansiering 

 

Siden oppdateres av Corina Guder