Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Revidere søknadsbudsjett

Søknaden er innvilget, justeringer må eventuelt gjøres i budsjettet. (Roller, rutiner, verktøy).

Prosjektleder har fått tilslag på søknaden og budsjettet gås igjennom med prosjektøkonom. Er det endringer i fht søknaden så må budsjettet justeres og forankres med instituttledelsen. Er det store komplekse prosjekter som ØKA-rådgiver har kvalitetssikret i utgangspunktet, så skal det reviderte budsjettet også det nå.

  • Justering av budsjett i kontrakt
  • Forankring med instituttledelse
  • Kvalitetsikring

 

Siden oppdateres av Kari Eidsheim.