Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Forskningssamarbeid

I forskningssamarbeid mellom UiB og eksterne parter skal det avtalefestes eierskap til resultater og hvordan resultatene skal publiseres.

 

Sammen med grunnenhetene/instituttene/fakultetene sikrer kontraktsgruppen ved FA at forskningssamarbeid som UiB er involvert i er i tråd med universitetets retningslinjer. Alle forpliktendene forskningssamarbeid ved UiB skal være basert på skriftlige kontrakter.

Dette gjør Forskningsadministrativ avdeling (FA):

 • Bistår med utarbeidelse av forskningskontrakter
 • Kvalitetssikrer kontraktsutkast
 • Bistår med forhandlinger i kontraktsinngåelsesfasen
 • Juridisk rådgivning
 • Etter at instituttet/grunnenheten har parafert kontrakten, er det FA som bistår med å få kontrakten signert. Det er FA som har delegert signaturmyndighet ved UiB for forskningskontrakter.

Hvem kan kontakte oss:

 • Alle ansatte ved UiB som ønsker juridisk bistand i forbindelse med ekstern finansiering av forskningsprosjekt.

For å kunne bistå og kvalitetssikre kontrakten trenger FA at fakultet og institutt/grunnenhet bidrar med følgende:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse (vedlegg til kontrakten)
 • Oppdatert og kvalitetssikret budsjett
 • Informasjon om kontaktinformasjon til samarbeidsparter
 • Før FA signerer kontrakten skal instituttleder parafere. På denne måten godkjenner instituttet at prosjektet er økonomisk forankret, samtidig som det er en bekreftelse på at instituttet har vurdert prosjektets faglige interesse i det enkelte prosjekt.

 

Siden oppdateres av Kristin Egset Kjøde