Hjem
Ansattsider
Nyhet

Bygger bro mellom Norge og Japan

Hiroshi Matsumoto ser frem til å skape nye samarbeid mellom norske og japanske forskere.

Brobygger: Hiroshi Matsumoto arbeider for å utdype forholdet mellom norske og japanske partnere og kompetanse i utdannings- og forskningssektoren og næringslivet i landet.
BROBYGGER: Hiroshi Matsumoto arbeider for å utvide forholdet mellom norske og japanske aktører i utdannings- og forskningssektoren og næringslivet i landet.
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

– Jeg er veldig glad for å lære mer om Universitetet i Bergen og universitetets vitenskapelige styrker. Nå kan jeg fremme Norge som helhet til japanske forskere og partnere, sier Hiroshi Matsumoto, etter en uke på besøk i Bergen og Universitetet i Bergen (UiB).

I desember gikk Universitetet i Bergen (UiB) og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) sammen om å etablere et samarbeid med Innovasjon Norge i Tokyo. Målet er å styrke forskings- og utdanningssamarbeidet med Japan.

Matsumoto begynte i jobben som rådgiver ved den norske ambassaden i Tokyo i mai 2016.

Det avsidesliggende Norge

– I dag er nok Norge sett på som litt avsidesliggende av japanerne. Et av mine viktigste mål er å øke kunnskapen om norsk vitenskap i Japan, sier Matsumoto.

Før Matsumoto tiltrådte som rådgiver fungerte han som kontaktperson for Horisont 2020 i Japan. Han har 35 års erfaring fra forskning i plasmafysikk og kjernefysisk fusjon, samt fra flere år i internasjonale forskningsprosjekter.

Etter besøket ved UiB ser han flere potensielle prosjekter med fruktbart  samarbeid mellom norske og japanske forskere. Et eksempel er offshore vindkraft, der Japan mangler nøkkelkunnskap og -kompetanse.

– På dette feltet har derimot Norge en sterk kunnskap og flere eksperter som vet hvordan man kan bygge en vindpark, UiB kan mellom annet bidra med kunnskap om marine aspekt. Japan og Norge har klare gjensidige fordeler ved å samarbeide, sier Matsumoto.

Han understreker at både UiB og NTNU har unike fordeler gjennom sin solide deltakelse i EU-finansiert forskning.

– Dette betyr at japanske forskere kan ha mulighet til å delta i større, globale prosjekter gjennom samarbeid med universitetene, sier Matsumoto.

Tror på økt studentutveksling

En av hans andre hovedoppgaver er å styrke utdanningssamarbeid mellom de to landene. Matsumoto er overbevist om at utveksling av studenter mellom japanske universiteter og UiB kan øke.

– Flere studier i Japan er nå på engelsk, og språkbarrieren er ikke en så stor en hindring som det har vært. Jeg ønsker å informere om hva norske elever kan oppnå i Japan, sier han.

Matsumoto tror det er en stor kulturell fortjeneste å hente ved å studere i Japan, et land med ulike måter å tenke og løse problemer på enn i Europa.

– Men når alt kommer til alt er vi alle like. Fordommer står for fall når man blir kjent med mennesker på et personlig plan, avslutter han.