Hjem
Ansattsider

UiB Alumni

UiB Alumni jobber for å legge forholdene til rette for at alumnene kan holde kontakt med fagmiljø, få faglig påfyll og bygge nettverk.

Hovedinnhold

Kontaktinformasjon

Vi hjelper dere gjerne med alumnusarbeidet!

Brosjyre

  • Vi har alumnusbrosjyrer til dere! Disse legges ved når dere sender ut vitnemål, og deles ut på aktuelle arrangement. Ta kontakt på alumni@uib.no så sender vi brosjyrer i internposten.

Vitnemålsseremonier

  •  Vi ønsker å være til stede på vitnemålsseremoniene for å gratulere våre alumner. Inviter oss gjerne til disse seremoniene slik at vi kan ta bilder og gratulere! 

Profileringsartikler til alumner

  • Vi har profileringsartikler til våre alumner. Kom gjerne og hent det dere trenger for å rekruttere alumner. Vi har bærenett, refleks, penner og notatbøker.

UiB Alumni i utlandet

  • Sentrale personer ved fakultetene og i ledelsen oppfordres til å ha alumnustreff eller invitere alumner til allerede eksisterende arrangement når de skal ut og reise. Vi lager gjerne et forslag til opplegg og program, eller bistår økonomisk, slik at det blir enklere å ta initiativ til slike treff. 

Støtte til alumnusarrangement

Vi ønsker flere alumnusarrangement i fagmiljøene, og det er mulig å søke om økonomisk støtte til avviklingen. Følgende kriterier gjelder for tildeling: 

  • UiB Alumni stiller med inntil 30 % til 40 % av totalsummen og maks 30 000 kroner. Ved særlig store arrangement eller arrangement der mange fagmiljø samles, er det mulig å søke om støtte for inntil 50 % av totalsummen eller mer enn 30 000 kroner.
  • Utbetaling skjer kun til enheter ved Universitetet i Bergen, så arrangør må være tilknyttet UiB.
  • Det bør være et faglig element i arrangementet
  • Det skal fremgå tydelig at man har fått støtte fra UiB Alumni, og UiB Alumni bør nevnes i profilering og invitasjoner
  • Alumner skal være hovedmålgruppen 

Søknaden sendes til Kommunikasjonsavdelingen i Ephorte.